Издања одјељења природно- математичких и техничких наука


 1. Геологија  и металогенија Динарида и Вардарске зоне издање  2000. год. ЗБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЈЕ  Књига  I. Одјељење природно-математичких и техничких наука  Књ. 1.
 2. Епоха Кванта издање  2001.год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига  XII. Одјељење природно-математичких и техничких наука  Књига  2.
 3. 150 година од рођења Михајла Пупина издање  2004. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига  III. Одјељење природно-математичких наука  Књига  3.
 4. Теоријска и експериментална истраживања наноматеријала издање  2005. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига VII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига  4.
 5. Сто година теорије релативности издање  2005. год НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига  IX. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига  5.
 6. Идеје Николе Тесле издање 2006. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига X. Одје љење природно-математичких и техничких наука Књига  6.
 7. Ресурси Републике Српске издање 2008 год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига XIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 7.
 8. Савремени материјали издање 2008. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига XIV. Одјељење природно-математичких и техничких наука  Књ. 8.
 9. Технолошки процеси у машинској индустрији издање 2009.год. МОНОГРАФИЈЕ Књига  VII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 9.
 10. Термобиметали / аутор Пантелија Дакић издање 2009.год. МОНОГРАФИЈЕ Књига VIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књ. 10.
 11. Mehanizam delovanja pesticida / autor Vaskrsija Janjić izdanje 2009.MONOGRAFIJE Knjiga IX. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga 11.
 12. Савремени материјали издање 2010. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XVII.Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 12.
 13. Милутин Миланковић у свом и нашем времену издање 2009.год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XVIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 13.
 14. Савремени материјали издање 2011. Год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XIX.Одјељење природно-математичких и техничких наука Књ. 14. 
 15. Споменица академика Веселина Перића издање 2011. СПОМЕНИЦЕ Књига VIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 15. 
 16. Biofizičke osnove tehnike i medicine (autori Jovan P. Šetrajčić i Dragoljub LJ. Mirjanić) izdanje 2012. MONOGRAFIJE Knjiga XVI. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga 15. 
 17. Савремени материјали, издање 2012. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига XX. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 17. 
 18. Обновљиви извори енергије (аутори: Томислав М. Павловић, Драгана Д. Милосављевић, Драгољуб Љ. Мирјанић), izdanje 2013. МОНОГРАФИЈЕ, књига XVII, Одјељење природно-математичких и техничких наука, књига 18.
 19. Савремени материјали, izdanje 2013. НАУЧНИ СКУПОВИ, књига XXV, Одјељење природно-математичких и техничких наука, књига 19.
 20. Образовање, наука и производња хране (аутор Васкрсија Јањић), izdanje 2013. МОНОГРАФИЈЕ, књига XVIII, Одјељење природно-математичких и техничких наука, књига 20
 21. Biodizel – uticaj na mazivo i pogonske karakteristike motora / autor Snežana Petković MONOGRAFIJA XXIII . Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 21.
 22. Савремени материјали издање АНУРС 2014. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ XXVIII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 22.
 23. Савремена архитектура посматрана кроз призму рециклираних грађевинских производа / Дарко Христић издање 2014. МОНОГРАФИЈЕ XXV. Одјељење природно-математичких наука Књ. 23.
 24. Савремени материјали издање АНУРС 2015. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ XXXI. Одјељење природно-математичких наука Књ. 24.
 25. Просторно планирање и животна средина Републике Српске издање 2015. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 25.
 26. Генетски модификовани организми (ГМО) – научни и етички аспекти, произдоња и коришћење издање 2015. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 26.
 27. Амброзија – опасна инвазиона и алергена биљна врста издање 2015. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXV. Одјељење природно-математичких наука Књ. 27.
 28. Solar energy in Serbia, Greece and the Republic of Srpska издање 2015. МОНОГРАФИЈЕ XXXVI. Одјељење природно-математичких наука Књ. 26.
 29. Клизишта у Републици Српској као посљедица вишедневних падавина у мају 2014. године. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXVII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 28.
 30. Савремени материјали издање 2016 године. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXVIII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 29.
 31. Отровне биљке издање 2016. МОНОГРАФИЈЕ XVIII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 30.
 32. Принос стрних жита издање 2016. МОНОГРАФИЈЕ XXIX. Одјељење природно-математичких наука Књ. 31.
 33. Савремени материјали издање 2017 године. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXIX. Одјељење природно-математичких наука Књ. 33.
 34. Биљке порузроковачи дерматоза код људи (фитодерматозе) издање 2018 године. МОНОГРАФИЈЕ XXXII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 34.
 35. Савремени материјали издање 2018 године. НАУЧНИ СКУПОВИ XLII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 35.
 36. Електроенергетика у Србији и Републици Српској издање 2018. МОНОГРАФИЈЕ XXXIV. Одјељење природно-математичких наука Књ. 36.
 37. Rezistentnost korovskih biljaka na herbicide издање 2018. МОНОГРАФИЈЕ XXXIII. . Одјељење природно-математичких наука Књ. 35.
 38. Геологија Козаре и Просаре издање 2018. МОНОГРАФИЈЕ XXXVI. Одјељење природно-математичких наука Књ. 37.
 39. Савремени материјали, издање 2019, НАУЧНИ СКУПОВИ XLVI, Одјељење природно-математичких наука Књ. 38
 40. Стање и перспективе развоја села у Републици Српској, издање 2019, НАУЧНИ СКУПОВИ XLVIII, Одјељење природно-математичких наука Књ. 39
 41. Nomenklatura geoloških i tehničkih termina, издање 2019, МОНОГРАФИЈЕ XXXIX, Одјељење природно-математичких наука Књ. 40
 42. Перспективе развоја прехрамбене индустрије, издање 2020, МОНОГРАФИЈЕ XL, Одјељење природно-математичких наука Књ. 41
 43. Од генетике и спољне средине до хране, издање 2020, МОНОГРАФИЈЕ XLI., Одјељење природно-математичких наука Књ. 42
 44. Савремени материјали, издање 2020, НАУЧНИ СКУПОВИ LII, Одјељење природно-математичких наука Књ. 43
 45. Ограничења и изазови у биљној производњи, издање 2020, МОНОГРАФИЈЕ XLII, Одјељење природно-математичких наука Књ. 43
 46. Свјетски дан шума , издање 2021, НАУЧНИ СКУПОВИ LIII, Одјељење природно-математичких наука Књ. 44
 47. Савремени материјали , издање 2021, НАУЧНИ СКУПОВИ LIV, Одјељење природно-математичких наука Књ. 45

Часописи: 

 1. Contemporary Materials I-1 Vol. 1 No. 1 (2010) Contemporary Materials I-1
 2. Contemporary Materials I-2 Vol. 1 No. 2 (2010) Contemporary Materials I-2
 3. Contemporary Materials II-1 Vol. 2 No. 1 (2011) Contemporary Materials II-1
 4. Contemporary Materials II-2 Vol. 2 No. 2 (2011) Contemporary Materials II-2
 5. Contemporary Materials III-1 Vol. 3 No. 1 (2012) Contemporary Materials III-1
 6. Contemporary Materials III-2 Vol. 3 No. 2 (2012) Contemporary Materials III-2
 7. Contemporary Materials IV-1 Vol. 4 No. 1 (2013) Contemporary Materials IV-1
 8. Contemporary Materials IV-2 Vol. 4 No. 2 (2013) Contemporary Materials IV-2
 9. Contemporary Materials V-1 Vol. 5 No. 1 (2014) Contemporary Materials V-1
 10. Contemporary Materials V-2 Vol. 5 No. 2 (2014) Contemporary Materials V-2
 11. Contemporary Materials VI-1Vol. 6 No. 1 (2015) Contemporary Materials VI-1
 12. Contemporary Materials VI-2 Vol. 6 No. 2 (2015) Contemporary Materials VI-2
 13. Contemporary Materials VII-1Vol. 7 No. 1 (2016) Contemporary Materials VII-1
 14. Contemporary Materials VII-2 Vol. 7 No. 2 (2016) Contemporary Materials VII-2
 15. Contemporary Materials VIII-1Vol. 8 No. 1 (2017) Contemporary Materials VIII-1
 16. Contemporary Materials VIII-2 Vol. 8 No. 2 (2017) Contemporary Materials VIII-2
 17. Contemporary Materials IX-1 Vol. 9 No. 1 (2018) Contemporary Materials IX-1
 18. Contemporary Materials IX−2 Vol. 9 No. 2 (2018) Contemporary Materials IX-1
 19. Contemporary Materials X−1 Vol. 10 No. 1 (2019) Contemporary Materials X−1
 20. Contemporary Materials X−2 Vol. 10 No. 2 (2019) Contemporary Materials X−2
 21. Contemporary Materials XI‒1 Vol. 11 No. 1 (2020) Contemporary Materials XI‒1
 22. Contemporary Materials XI‒2 Vol. 11 No. 2 (2020) Contemporary Materials XI‒2
 23. Contemporary Materials XII‒1 Vol. 12 No. 1 (2021) Contemporary Materials XII‒1
 24. Contemporary Materials XII‒2 Vol. 12 No. 2 (2021) Contemporary Materials XII‒2
 25. Contemporary Materials XIII‒1 Vol. 13 No. 1 (2022) Contemporary Materials XIII‒1
 26. Contemporary Materials XIII‒2 Vol. 13 No. 2 (2022) Contemporary Materials XIII‒2
 27. Contemporary Materials XIV‒1 Vol. 14 No. 1 (2023) Contemporary Materials XIV‒1

 Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб