Научно-истраживачки пројекти одјељења друштвених наука


  1. Хармонизација права привредних друштава БиХ са правом Европске уније, пројекат је који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2006–2007). П
  2. Jачање међународне сарадње Академије наука и умјетности Републи­ке Српске, универзитета и научноистраживачких института Републи­ке Српске са академијама наука и умјетности и научноистраживач­ким институцијама у иностранству, финансирало је, као пројекат, Министарство науке и технологије Владе Републике Срп­ске (2008). 
  3. Остваривање и заштита људских права и слобода – нормативно и стварно. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2008). 
  4. Правни аспекти статусног организовања јавних служби у Републици Српској назив је пројекта који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2008). 
  5. Грађа о прошлости Босне. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2009). 
  6. Правни аспекти електронског пословања у Републици Српској и усклађе­ност са законодавством Европске уније, назив је пројекта који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2010). 
  7. Дејтонски мировни споразум као правни и политички основ развоја Републике Српске. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2010–2012).
  8. Грађа о прошлости Босне. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2012−2013).Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб