Научно-истраживачки пројекти одјељења природно-математичких и техничких наука


 1. Наноелектронски материјали – физичка карактеризација и унапређење особина назив је пројекта који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2006). 
 2. Испитивање специфичности физичких особина наноелектронских материјала , пројекат је који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2007)
 3. Пројекат Горњокредни офиолити сјеверне Козаре  финансирало је Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2009). 
 4. Енергетски потенцијал вјетра Републике Српске – тематски пројекат, који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2009).
 5. Проводне и оптичке карактеристике нанодимензионих кристалних узорака. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2009). 
 6. Савремени материјали за обновљиве изворе енергије и биомедицину – тематски пројекат, који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2010). 
 7. Анализа диелектричних особина наноструктура. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2010). 
 8. Пројекат Нови материјали за хемијске изворе електричне енергије настао је у оквиру билатералне научнотехнолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Словеније (2010−2011). 
 9. Природни потенцијал осталих шумских производа у шумама и на шум­ским земљиштима РС (Одјељење природно-математичких и техничких наука) пројекат је који је финансирала Агенција за шуме Републике Српске (2010–2011). 
 10. Renewable energy sources as model of sustainable development of the coun­tries of West Balkans. Пројекат је финансирао Унеско (UNESCO participation programme 2010−2011). 
 11. Моделовање специфичних особина наноструктурних материјала, пројекат је који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2011). 
 12. Израда цитираности научних истраживача у Републици Српској назив је пројекта који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2011). 
 13. Геологија планине Просаре. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске. 
 14. Пројекат Утврђивање усаглашености електрода за ручно електро­лучно заваривање са битним захтјевима које одређују директиве ЕУ, а са крајњим циљем постављања СЕ знака на производ финансирала је фирма „Елвако” из Бијељине. 
 15. Утврђивање усаглашености покретне нафтне пумпе са битним захтјевима које одређују директиве ЕУ, а са крајњим циљем поставља­ња СЕ знака на производ. Пројекат је финансирала фирма „Елвако” из Бијељине. 
 16. Савремени материјали за обновљиве изворе енергије пројекат је научнотехнолошке сарадње Босне и Херцеговине и Републике Словеније за 2012−2013. годину. 
 17. Потенцијал и економичност обновљивих извора енергије. Пројекат научно­технолошке сарадњe Босне и Херцеговине и Црне Горе за 2012−2013. годину.
 18. Нанотехнолошки материјали за употребу у техници и биомедицини, те­матски пројекат, који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Ре­пу­бли­ке Српске (2012−2013). 
 19. Испитивање ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 кWp у Републици Српској, тематски пројекат. Пројекат је финансирало Министарство науке и тех­нологије Владе Републике Српске (2012–2013). 
 20. Influence of energy efficiency of solar energy on economic and sustainable development for the Western Balkan Region назив је пројекта који је финансирао Унеско (UNESCO participation pro­gra­mme 2012−2013). 
 21. Пројекат Одређивање енергетске ефикасности соларних панела као саставних дијелова постојећих и нових архитектонских објеката финансирало је Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2015–2016). 
 22. Пројекат The influence of renewable energy sources to the protection of the environment in West Balkan Countries (Утицај обновљивих извора енергије на заштиту животне средине у земљама западног Балкана) – UNESCO par­ti­cipation programme 2014–2015., финансирао је Унеско, у оквиру партиципацијског про­грама за 2014–2015. годину, намијењеног за науку и истраживање. 
 23. Проучавање енергетске ефикасности соларних панела у зависности од њихове географске оријентације, угла нагиба и реалних климатских услова у Бањој Луци. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске (2015–2017). Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб