Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odjeljenje medicinskih nauka


Odjeljenje medicinskih nauka ima dvadeset jednog člana:

 • akademik Drenka Šećerov-Zečević,
 • akademik Mirko Šošić,
 • akademik Marko Vuković,
 • akademik Miodrag Ostojić,
 • akademik Vladimir Kanjuh,
 • akademik Ljubiša Rakić,
 • akademik Dragan Danelišen,
 • akademik Vojko Đukić,
 • akademik Predrag Peško,
 • akademik Rajko Igić,
 • akademik Dragan Micić,
 • akademik Srboljub Živanović,
 • akademik Predrag Đorđević,
 • akademik Natan Vong,
 • akademik Predrag Milojević,
 • akademik Nebojša Lalić,
 • prof. dr Gordana Stevanović, dopisni član ANURS-a,
 • prof. dr Milan Jokanović, dopisni član ANURS-a,
 • prof. dr Duško Vulić, dopisni član ANURS-a,
 • prof. dr Slavica Jandrić, dopisni član ANURS-a i 
 • prof. dr Veljko Marić, dopisni član ANURS-a.
Sedam članova su u radnom sastavu, tri izvan radnog sastava, a jedanaest članova Odjeljenja su inostrani članovi.
Sekretar Odjeljenja je akademik Dragan Danelišen, a zamjenik akademik Marko Vuković. 
 
 
Pri odjeljenju medicinskih nauka formirana su četiri odbora:

Izdanja odjeljenja medicinskih naukaCopyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab