Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Novosti


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske


  23.09.2017
osnovana je 1996. godine kao najviša naučna, umjetnička, radna i reprezentativna ustanova u Republici sa zadatkom da razvija i podstiče nauku i umjetničku djelatnost. Te zadatke i ciljeve ostvaruju njeni članovi (redovni, dopisni i inostrani).

Pročitaj opširnije

ODRŽANA OSMA KONFERENCIJA PODUNAVSKIH AKADEMIJA


  22.09.2017
Delegacija Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, u sastavu akademik Rajko Kuzmanović, predsjednik i akademik Drago Branković, sekretar Odjeljenja društvenih nauka, učestvovala je u radu Osme konferencije akademija podunavskih zemalja...

Pročitaj opširnije

Osma konferencije podunavskih akademija


  19.09.2017
Delegacija Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, u sastavu akademik Rajko Kuzmanović, predsjednik i akademik Drago Branković, sekretar Odjeljenja društvenih nauka, učestvovaće u radu Osme konferencije podunavskih akademija, koja se...

Pročitaj opširnije

IZLAGANjE IZDANjA ANURS NA 22. MEĐUNARODNOM SAJMU KNjIGE U BANjOJ LUCI 2017.


  08.09.2017
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske svake godine izlaže svoja izdanja na Međunarodnom sajmu knjige u Banjoj Luci. Izdavačka djelatnost Akademije je veoma razvijena i tokom svake godine objavljuju se različiti vidovi publikacija, pa ć...

Pročitaj opširnije

Izlaganje izdanja anurs na 22. međunarodnom sajmu knjige u Banjoj Luci 2017.


  08.09.2017
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske svake godine izlaže svoja izdanja na Međunarodnom sajmu knjige u Banjoj Luci. Izdavačka djelatnost Akademije je veoma razvijena i tokom svake godine objavljuju se različiti vidovi publikacija, pa će se...

Pročitaj opširnije

Promjena termina održavanja desete međunarodne naučne konferencije savremeni materijali


  18.08.2017
Obavještavamo Vas da smo, zbog organizacionih problema, bili prinuđeni pomjeriti termin održavanja desete, jubilarne, međunarodne konferencije „Savremeni materijali“, na 2. i 3. novembar 2017. godine.

Pročitaj opširnije

PREZENTACIJA ISTRAŽIVANjA U SOLARNOJ LABORATORIJI ANURS-a


  20.06.2017
U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske održaće se prezentacija istraživanja iz solarne laboratorije ANURS-a, koja je povezana sa solarnom elektranom fotonaponske snage 2 kWp smještenom na krovu zgrade Akademije. Laboratorija...

Pročitaj opširnije

Prezentacija istraživanja u solarnoj laboratoriji Anurs-a


  20.06.2017
U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske održaće se prezentacija istraživanja iz solarne laboratorije ANURS-a, koja je povezana sa solarnom elektranom fotonaponske snage 2 kWp smještenom na krovu zgrade Akademije. Laboratorija za solarnu energetiku otvor...

Pročitaj opširnije

ODRŽANA PRVA SJEDNICA ORGANIZACIONOG ODBORA NAUČNOG SKUPA „REFORMA VISOKOG OBRAZOVANjA – PUTEVI I STRANPUTICE“


  30.05.2017
  Prva sjednica Organizacionog odbora naučnog skupa „Reforma visokog obrazovanja – putevi i stranputice“ održana je 30. maja 2017. godine u 12,00 časoca u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske. Održavanje ovog sku...

Pročitaj opširnije

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab