Одбор за нафту


Одбор сачињавају:

  1. Академик Бранко Шкундрић, предсједник;
  2. Проф. др Перо Дугић, замјеник;
  3. Проф. др Јелена Пенавин Шкундрић;
  4. Доц. др Рада Петровић;
  5. Проф. др Драгица Лазић;
  6. Доц. др Зоран Обреновић;
  7. Радислав Филиповић, дипл. инж.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб