Електронска издања Академије


Електронска издања АНУРС:

Библиографија Рајка Кузмановића, БИБЛИОГРАФИЈА 2, Одјељеље друштвених наука

Управљање природним ресурсима у ери климатских промјена  - Едиција „Одрживи развој и управљање природним ресурсима Републике Српске“, МОНОГРАФИЈA 52. Одјељење природно-математичких наука.

Перспективе развоја прехрамбене индустрије - Едиција „Одрживи развој и управљање природним ресурсима Републике Српске“, МОНОГРАФИЈA 41. Одјељење природно-математичких наука.

Од генетике и спољне средине до хране - Едиција „Одрживи развој и управљање природним ресурсима Републике Српске“, МОНОГРАФИЈA 42. Одјељење природно-математичких наука.

Ограничења и изазови у биљној производњи - Едиција „Одрживи развој и управљање природним ресурсима Републике Српске“, МОНОГРАФИЈA 43. Одјељење природно-математичких наука.

Развој малих земаља у условима глобализације, издање 2019 НАУЧНИ СКУПОВИ XLVII. Одјељење друштвених наука Књ. 42Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб