Актуелни и оперативни задаци Академије


Актуелни оперативни задаци су у основи елементи за остваривање стратешких задатака Академије. Носиоци тих задатака су чланови Академије, признати и познати научници и умјетници, људи богатог животног искуства, мудри и морално одговорни интелектуалци.

Организовано и индивидуално дјеловање чланова Академије је слојевито и огледа се у:

 • стављању својих научних и у мјетничких потенцијала и резултата друштву – Републици Српској – на коришћење ради њеног бржег економског, културног и образовног развоја;
 • стављању научних и цивилизацијских сазнања и достигнућа у функцију нашег друштва који треба да буду битан чинилац изградње јединства, толеранције и хармонизације, не само српског народа као цјелине већ и других народа, посебно конститутивних у Републици Српској и Босни и Херцеговини;
 • усмјеравању и давању савјета народним представницима (законодавној и извршној власти) у заузимању ставова и доношењу платформи у односима са другим државама и међународном заједницом, а посебно са државом Босном и Херцеговином, чији је саставни дио ентитет – Република Српска;
 • научним аргументима енергично се супротстављати појавама дискриминације свих врста, појави расизма, вјерског фанатизма, идеоло ш ке искључивости и других екстремизама који изазивају неповјерење међу људима, антагонистичке подјеле, мржњу, сукобе и освету;
 • залагању за остварење потпуних права и слобода људи у складу са свјетским стандардима;
 • сталном подупирању напора свих релевантних фактора на стварању социјалних услова, перспективе развоја и сигурности, гдје ће млади људи бити срећни и задовољни и остати у отаџбини;
 • презентовању чињеница, догађаја и вјеродостојне документације свијету ради пуне истине о трагичном сукобу у БиХ, чиме ће се оповрћи манипулације и искривљавање историјске истине о српском народу и Републици Српској.

Непосредни задаци Академије огледају се прије свега у:

 • институционалном развоју Академије формирањем научних института, центара, одбора и комисија,
 • кадровском јачању пријемом у чланство Академије из неких недовољно заступљених научних и умјетничких области,
 • учешћу у процесу изграђивања политике развоја науке и умјетности у Републици Српској,
 • подстицању и координисању рада на дугорочним пројектима из различитих научних области,
 • организовању научних скупова и издавању одговарајућих публикација,
 • реализовању међуакадемијске и међународне сарадње као битног чиниоца отварања наше Академије према свијету,
 • креирању услова за унапређивање умјетничког стваралаштва у свим областима,
 • стварању услова за проучавање природних ресурса Републике Српске, привредног развоја, просторног планирања, заштите човјекове околине, водопривреде, пољопривреде, шумарства, културе, просвјете, здравства и других области.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб