Јавне набавке 2015


Према плану јавних набавки за 2015. годину, Академија наука и умјетности Републике Српске објављује:

Извјештај о поступку јавних набавки за 2015. годину

Објављено 29.01.2016. г.

 

Према плану јавних набавки Академије наука и умјетности Републике Српске за 2015. годину, под бројем 03.1 и 03.3 планирана је набавка канцеларијског материјала и средстава за чишћење.
За ову набавку планирани износ је 15.000КМ.
Набавка ће се обавити поступком конкурентски захтјев за достављање понуда у оквиру обезбијеђених средстава.

Обавјештење о набавци

Одлука о додјели уговора

Објављено 30.11.2015. г.

 

Према плану јавних набавки Академије наука и умјетности Републике Српске за 2015. годину, проводи се поступак додјеле уговора о услугама из анекса II дио Б закона о јавним набавкама БиХ, за предмет набавке: Услуге припреме и послуживања хране и пића.

Позив за доставу понуда

Одлука о додјели уговора

Објављено 18.6.2015. г.

 

Према плану јавних набавки Академије наука и умјетности Републике Српске за 2015. годину, под бројем 03.4 планирана је набавка горива.
За ову набавку планирани износ је 10.000КМ.
Набавка ће се обавити поступком конкурентски захтјев за достављање понуда у оквиру обезбијеђених средстава.

Обавјештење о набавци

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Објављено 4.6.2015. г.

 


Према плану јавних набавки Академије наука и умјетности Републике Српске за 2015. годину, под бројем 02.7 планирана је набавка услуга штампе и са тим повезих услуга.
За ову набавку планирани износ је 89.000КМ.
Набавка ће се обавити отвореним поступком, закључењем оквирног споразума, на 12 мјесеци, односно до реализације плана за штампу књига и других материјала у оквиру обезбијеђених средстава.

Обавјештење о набавци

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Објављено 30.4.2015. г.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб