Чланови


Гилберт Фајл


Gilbert Fajl

Академик ГИЛБЕРТ ФАЈЛ (GILBERT FAYL), доктор филозофије у физичким наукама, рођен 18. марта 1937. у Будимпешти.

Ужа научна област – филозофија науке.

Редовни је члан Европске академије наука и умјетности, те један од осни­вача и предсједник Глобалног округлог стола (The Global Round Table).

За иностраног члана Академије наука и умјетности Републике Српске иза­бран је 4. децембра 2015. године.

Биографија

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб