Одржан Округли сто „Свјетски дан шума“

22.03.2022.


У Академији наука и умјетности Републике Српске, у организацији Одбора за биотехничке науке Одјељења природно-математичких и техничких наука АНУРС-а одржан је Округли сто „Свјетски дан шума“ 21. марта 2022. године.
Суорганизатори округлог стола су били ЈПШ „Шуме Републике Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске и Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци. 
Ове године свјетски дан шума је посвећен одрживом развоју шума са слоганом Изаберимо одрживе шуме за људе и планету и обиљежавању 30 година шумарства Републике Српске. 
На овом Округлом столу предавања су одржали: 
  • проф. др Зоран Говедар, дописни члан АНУРС-а – 30 година шумарства Републике Српске 
  • мр Славиша Опачић – Управљање заштићеним подручјима у оквиру ЈПШ „Шуме Републике Српске“ 
  • мр Горан Зубић – Улога и значај шумских станишта за одрживи развој ловства и 
  • др Срђан Дражић – Савремени информациони системи у шумарству Републике Српске. 
У оквиру теме која се односи на 30 година шумарства Републике Српске истакнут је значај шумарства као привредне гране за укупни друштвено-економски развој. Посебна пажња је посвећена економским, еколошким и социјалним функцијама шумских екосистема и развоју Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ које газдује шумама у власништву Републике. Представљени су основни стратешки циљеви шумарства са освртом на значајне догађаје и реформске процесе у протекле три деценије.
Управљање заштићеним подручјима у оквиру ЈПШ „Шуме Републике Српске“ представља значајну тему због све израженије потребе повећања површина шума и шумских земљишта са различитим режимима заштите. Презентоване су основне карактеристике значајнијих заштићених подручја, њихови еколошки и туристичко-рекреативни потенцијали. Закључено је да се у складу са оперативним плановима треба наставити са издвајањем и заштитом нових шумских комплекса у циљу повећања површина заштићених подручја.
У шумарству Републике Српске актуелизовано је увођење савремених информационих система који се односе на интеграцију и примјену ГИС технологија. Указано је на водеће свјетске компаније које нуде информационо-технолошка рјешења за потребе шумарства. Циљ развоја и примјене информационих система је добијање бољег увида у производњу и прoфитaбилнoст, интeнзивнo плaнирaње рeсурсa, утврђивање ризика и кoнтрoлни мoнитoринг. Представљена је повезаност прикупљања, обраде, анализе и контроле информација у јединствени информациони систем.
Одржавање округлог стола медијски је обиљежено ‒ РТРС (Јутарњи програм, Српска данас и централни дневник) и у дневној штампи. 
Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб