ИЗАШАО ИЗ ШТАМПЕ ТРЕЋИ ТОМ ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

15.03.2021.Послије првог (одреднице под словима А–Б, објављен 2017) и другог (одреднице под словима В–Г, објављен 2018),  недавно је објављен и трећи том Енциклопедије Републике Српске. 
 
Трећи том Енциклопедије Републике Српске обухвата 1235 одредница и више од 200 придодатих одредница под словима Д, Ђ, Е Ж, као и 589 фотографија и 17 карата. Као и у претходна два тома, према карактеру и садржају преовлађују одреднице из историје и етнологије и одреднице о насељима. Поред одредница микропедијског карактера, у овом тому заступљене су и комплексне одреднице, као што су: Други свјетски рат, Добој, Дервента, Демографија, Држава, Епархије (епископије) Српске православне цркве, Електроенергетски потенцијал Републике Српске, Етнологија код Срба у Босни и Херцеговини, Ендемске врсте живог свијета у Републици Српској итд. У раду на трећем тому било је ангажовано 16 стручних редакција и 336 аутора. 
 
Као и у ранијим, и у овом тому Енциклопедије Републике Српске поједине теме први пут су енциклопедијски обрађене, а поједине, такође први пут, сагледане у контексту Републике Српске. Приликом њихове обраде поштован је уобичајени енциклопедистички принцип да се објављују само поуздане и сведене информације, а изузетно наговијештена је могућност нових метода и техника у тумачењу појединих питања.  Одређене концепцијске допуне произашле су из настојања да се у Енциклопедији створи што потпунија слика о Републици Српској, њеној историји и садашњости. Због тога су и у овом тому Енциклопедији заступљене поједине одреднице општијег карактера. Такође,  публикације енциклопедијског типа тешко могу остварити потпуну уједначеност у садржају и обради одредница, као и равномјерну заступљеност обухваћених области. За детаљно сагледавање концепцијских поставки и конкретних рјешења за израду Енциклопедије Републике Српске, Редакција Енциклопедије упућује читаоце на Предговор првог тома Енциклопедије. 
 
Рад на трећем тому Енциклопедије Републике Српске одвијао се предвиђеном динамиком, иако уз многе препреке. Поред разумљивих тешкоћа у ангажовању компетентних аутора и у организацији посла, скоро читаве 2020. године дуже или краће застоје у раду прузроковала је епидемија вируса ковид-19. Због тога је реализација раније задатих рокова изискивала крајње ангажовање свих актера укључених у израду трећег тома (аутора одредница, уредника стручних редакција, Стручне службе, редакторâ, Извршног одбора). Ипак, одржавање и унапређење високих стандарда у концепцији и композицији, садржају и техничкој обради у реализацији пројекта Енциклопедије Републике Српске постављено је као стални императив.
 
Реакције на прва два тома Енциклопедије Републике Српске биле су позитивне. За први том Енциклопедије  Академији наука и умјетности Републике Српске додијељена је Награда за најбољег издавача у дијаспори на 62. међународном београдском сајму књига 2017. године, као и Специјална награда „Гласа Српске“ на Сајму књига у Бањој Луци 2018. године. За други том Енциклопедије Академији је додијељено Специјално признање за најбољег издавача године на 63. међународном београдском сајму књига 2018. године.
Као и послије објављивања претходна два тома, објављивање трећег тома Енциклопедије Републике Српске омогућиће јавности да у доброј намјери укаже на недостатке, пропусте и мањкавости, које ће Редакција Енциклопедије настојати да отклони. Евентуалне чињеничне грешке и други пропусти били би исправљени у додатном тому Енциклопедије. 
Енциклопедија Републике Српске већ се профилисала као публикација од највећег значаја, као најзначајнији научни пројекат у Републици Српској и најзахтјевнији који је реализован или се реализује под окриљем Академије наука и умјетности Републике Српске. Она све више постаје опште добро, како за академску заједницу тако и за широку јавност.
 
 
РЕДАКЦИЈА Енциклопедије Републике Српске
Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб