ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АНУРС-а

22.12.2020.


Сједница Скупштине Академије наука и умјетности Републике Српске одржана је 17. децембра 2020. године. Због ситуације коју је изазвала пандемија вируса Ковид 19, те немогућности физичког присуства већег броја чланова Академије услијед обавезе изолације и појаве симптома вируса, сједница је одржана електронским путем.
На сједници је усвојен записник са прехтодне сједнице Скупштине, поднесена информација о изради трећег тома Енциклопедије Републике Српске, усвојен Средњорочни план АНУРС за 2021-2024. годину, као и Програм рада за 2021. годину и Извјештај о раду АНУРС-а за претходни четверогодишњи период. Такође су усвојене измјене и допуне Статута АНУРС-а и донесена Одлука о продужењу мандата члановима Предсједништва и секретара АНУРС-а. Скупштина је дала сагласност на одлуке о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Служби АНУРС-а и коефицијентима за плате запослених.
Изборно тијело Скупштине Академије наука и умјетности Републике Српске сачињава 27 чланова у радном саставу, од којих је 24 учествовало у раду електронске сједнице и гласало по свим тачкама дневног реда. 
Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб