Одјељења


Академија образује одјељења за једну или више сродних наука и умјетности. Одјељења су основни носиоци нау чног и умјетничког рада. 
Одјељења организују раду области науке и умјетности на основу свог програма рада и програма рада Академије. 

У одјељењима се саопштавају и презентују научни и умјетнички радовичланова одјељења и других научника и умјетника, расправља о тим радовима и одлучује о њиховом објављивању. 
У одјељењима се расправља о основним питањима из области науке и умјетности којима се она баве и о раду Академије уопште. 
Академија наука и умјетности има у свом саставу четири одјељења:

 Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб