Чланови


Гордана Стевановић


Гордана Стевановић

Проф. др ГОРДАНА СТЕВАНОВИЋ, (рођена 16. септембра 1947. у Бањој Луци), живи и ради у Pasadena, California, USA. (ужа научна област патологија)

Члан је Српског лекарског друштва, Европског удружења патолога, Интер­на­цио­налне, Ам­е­р­ич­ке и Канадске академије пато­ло­га, Колеџа аме­рич­ких па­­толога, Ам­ер­ич­ког удру­жења клиничких патолога, Калифор­нијског удру­же­ња патолога и Удружења патолога Лос Анђелеса.

За дописног члана Академије наука и умјетности Републике Српске, изван радног састава, изабрана је 5. сеп­тем­бра 2008. године.

 

Биографија

Библиографија

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб