ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ИЗБОРНОМ (МАНДАТНОМ) ПЕРИОДУ ОД 1. ДЕЦЕМБРА 2012. ДО 1. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

14.03.2017.


Предсједништво Академије наука и умјетности Републике Српске, у складу са чланом 48, тачка е) Статута АНУРС-а, сваке године Скупштини Академије подноси извјештај о раду. Такође, на крају четворогодишњег мандата Предсједништва (који чине: предсједник, два потпредсједника, генерални секретар, члан Предсједништва, те четири секретара одјељењȃ и њихови замјеници), подноси се извјештај Скупштини за протекли мандатни период.
У складу са наведеним, сачињен је и овај извјештај, у нешто краћој верзији, у којем је дат хронолошки преглед рада и дјеловања органа и тијела АНУРС-а – Скупштине, Предсједништва, Извршног одбора Предсједништва, одјељењâ, одборâ, Галерије – али и детаљније информације о пројекту израде Енциклопедије Републике Српске, издавачкој дјелатности, организовању научних скупова и изложби, реализацији других пројеката, међуакадемијској сарадњи, финансирању Академије, те осталим бројним активностима.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ АНУРС У ИЗБОРНОМ ПЕРИОДУ ОД 1. ДЕЦЕМБРА 2012. ДО 1. ДЕЦЕМБРА 2016. г.
Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб