Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Okrugli sto „Izazovi pandemije COVID-19 – gdje se nalazimo danas i kako dalje?“

04.05.2021.


Odjeljenje medicinskih nauka ANURS-a, u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizuju Okrugli sto „Izazovi pandemije COVID-19 – gdje se nalazimo danas i kako dalje?“, u utorak, 4. maja 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova. 
Od samog početka pandemije, Vlada Republike Srpske je, preko Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske i medicinskih fakulteta u Banjoj Luci i Foči, prihvatala i implementirala preporuke SZO. Angažovanjem svih zdravstvenih ustanova, sa UKC Republike Srpske na čelu, uspješno je praćen razvoj ove bolesti, te kontrolisano zbrinjavanje u liječenju zaraženih i ugroženih lica.
U uvodnom dijelu okruglog stola biće prezentovano šest predavanja, koja će se odnositi na epidemiologiju, dijagnostiku, virusologiju, terapiju, kliničke slike oboljelih, te izazove u imunizaciji. 
Cilj organizovanja ovog okruglog stola je da se na naučnoj i stručnoj osnovi prodiskutuje o svim aspektima ove bolesti, te daju mišljenja i prijedlozi djelovanja, s ciljem sprečavanja daljeg širenja. 
Broj pozvanih na okrugli sto je prilagođen kapacitetu prostora, epidemiološkim preporukama i ograničenjima Republičkog štaba za vanredne situacije o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom COVID-19.
 
 
Program rada
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab