II СЈЕДНИЦА ПРЕДСЈЕДНИШТВА АНУРС

17.10.2017.


Друга сједница Предсједништва АНУРС биће одржана 18. октобра 2017. године са почетком у 12.00 часова у Малој сали Академије.На сједници ће бити усвојен записник са прве сједнице Предсједништва, размотрен извјештај о финансијском пословању АНУРС у првом полугодишту 2017, извјештај о раду на првом тому Енциклопедије Републике Српске, утврђен план промоција првог тома Енциклопедије и цијена првог тома, поднесена информација о реализацији Програма рада одјељења АНУРС за 2017. годину и утвђрени приједлози програма за 2018, усвојено мишљење Одбора за издавачку дјелатност, донесена Одлука о допуни дјелатности АНУРС-а, као и Правилник о одијевању и понашању запоислених у АНУРС-у.
Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб