ОДРЖАНА 19. СЈЕДНИЦА ПРЕДСЈЕДНИШТВА АНУРС-а, 30. 11. 2016.

01.12.2016.На 19. сједници Предјседништва Академије наука иа умјетности Републике Српске, поред текућих питања усвојени су Приједлог Програма рада АНУРС-а за 2017. годину и Приједлог буџета за 2017. годину.
Предсједништво је прихватило приједлоге Одјељења за избор секретара и замјеника секретара одјељења АНУРС-а који ће бити упућени Скупштини АНУРС-а на потврђивање и утврдило кандидате за избор предсједника, потпредсједника, генералног секретара и члана Предсједништва.
Такође, Предсједништво је донијело Одлуку о именовању секретара Академије.


 
Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб