РЕДОВНА И ИЗБОРНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АНУРС-а

21.12.2018.


Редовна и Изборна сједница Скупштине Академије наука и умјетности Републике Српске одржаће се 21. децембра 2018. године, са почетком у 12.00 и 13.00 часова.

На редовној сједници Скупштине биће усвојен записник са претходне сједнице Скупштине Академије, Програм рада за 2019. годину и Буџет и Финансијски план за 2019. годину.

На Изборној сједници Скупштине биће поднесен извјештај о процедури избора чланова АНУРС-а, именована Изборна комисија за избор чланова АНУРС-а, размотрени приговори предлагача на утврђене приједлоге одјељења за избор чланова АНУРС-а, поднесени извјештаји одјељења о предложеним кандидатима за избор чланова АНУРС-а, извшрен избор иностраних чланова акламацијом и поднесен извјештај Изборне комисије о резлтатима гласања.

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб