Активности


Академија наука и умјетности у сталном је настојању да што више прошири своје дјеловање  на пољу међународне/међуакадемијске сарадње. 

С тим у вези, Академија је упутила писмо приједлога о сарадњи Македонској академији наука и умјетности и добила позитиван одговор, а припреме о потписивању формалног споразума о сарадњи су у току. 

Такође су у току припреме за потписивање споразума о сарадњи са Бугарском академијом наука, Молдавском академијом наука, Чешком академијом наука и Словачком академијом наука.

Посебан акценат у циљу учествовања у међународним научним токовима Академија је ставила на учлањивање у међународне научне асоцијације. Припремљено је писмо/апликација за пријем наше Академије у чланство ALLA-e (ALL EUROPEAN ACADEMY) и у чланство CEEN –а (Мреже академија Централне и Источне Европе).

Академија наука и умјетности Републике Српске примљена је такође, као пуноправна национална чланица, у Међународно вијеће за науку, најстарију научну унију у свијету.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб