Менаџмент Академије


Академијски менаџмент сачињава изабрани тим академика, који су од чланова Академије препознати као способни и одани људи циљевима и задацима, научној и цивилизацијској мисији Академије.

Предсједник Академије
је академик Рајко Кузмановић, доктор правних наука. Академик Кузмановић објавио је 25 (двадесет пет) публикација (књига) и више од 200 научних и стручних радова у домаћим и страним часописима, зборницима и другим публикацијама. Члан је још четири престижне академије наука и умјетности.

Потпредсједник 
је академик Љубомир Зуковић, доктор књижевних наука. Објавио је 13 књига и више десетина научних и стручних радова објављених у домаћим и страним часописима и зборницима.

Потпредсједник 
је академик Васкрсија Јањић, доктор пољопривредних наука. Објавио је 30 монографија и кнјига, и више радова у домаћим и страним часописима и зборницима.

Генерални секретар 
је академик Драгољуб Мирјанић, доктор природно-математичких наука (физика). Академик Мирјанић је објавио 196 научна и 23 стручна рада у домаћим и страним часописима, од којих 6 монографија.

Предсједништво сачињавају:

 • академик Рајко Кузмановић,
 • академик Љубомир Зуковић,
 • академик Васкрсија Јањић,
 • академик Драгољуб Мирјанић,
 • академик Драган Данелишан, 
 • академик Драго Бранковић,
 • академик Бранко Шкундрић,
 • академик Алекса Буха и
 • проф. др Бранко Летић, дописни члан,

У руководству Академије, од оснивања до данас, били су:

​1. предсједници Академије:

 • академик Петар Мандић,
 • академик Славко Леовац,
 • академик Веселин Перић,
 • академик Милан Васић и
 • академик Рајко Кузмановић

2.  потпредсједници Академије:

 • академик Славко Леовац,
 • академик Веселин Перић,
 • академик Бориша Старовић,
 • академик Рајко Кузмановић,
 • академик Љубомир Зуковић и
 • академик Васкрсија Јањић

3.  генерални секретари Академије:

 • академик Војин Комадина,
 • академик Бориша Старовић и
 • академик Драгољуб Мирјанић.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб