Чланови


Славица Јандрић


Slavica Jandrić

Проф. др  СЛАВИЦА ЈАНДРИЋ, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци рођена је 2. јула 1952. у Мркоњић Граду. Ужа научна област – физикална медицина, рехабилитација и физијатрија.  За дописног члана у радном саставу АНУРС-а изабрана је 4. децембра 2015. 

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб