Чланови


Илија Нејков Немингенчев


Илија Нејков Немингенчев

Prof. dr ILYA NEJKOV NEMIGENCHEV,  Technical university of Garbovo, инострани члан од 05.09.2008. (ужа научна област електронска схемотехника, комуникационе трансформаторске конструкције).

Биографија и библиографија

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб