Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

TREĆA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA I SKUPŠTINA ANURS-a

18.12.2017.Treća sjednica Predsjedništva ANURS-a biće održana u srijedu, 20. decembra 2017. godine u 13.00 časova u Maloj sali Akademije. Na ovoj sjednici biće usvojen zapisnik sa prethodne sjednici, usvojen prijedlog Programa rada ANURS za 2018. godinu, kao i prijedlog budžeta za 2018. godinu. Takođe će biti podnesena informacija o radu na Enciklopediji Republike Srpske i o aktivnostima za izbor novih članova ANURS-a.

Istog dana, sa početkom u 14.00 časova, biće održana i Skupština ANURS-a. Na ovoj sjednici predmet će biti usvajanje Program rada i budžeta za 2018. godinu ANURS-a , te Odluka o dopuni djelatnosti ANURS-a, kao i informacija o aktivnostima za izbor novih članova Akademije.
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab