Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Menadžment Akademije


Akademijski menadžment sačinjava izabrani tim akademika, koji su od članova Akademije prepoznati kao sposobni i odani ljudi ciljevima i zadacima, naučnoj i civilizacijskoj misiji Akademije.

Predsjednik Akademije
je akademik Rajko Kuzmanović, doktor pravnih nauka. Akademik Kuzmanović objavio je 25 (dvadeset pet) publikacija (knjiga) i više od 200 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, zbornicima i drugim publikacijama. Član je još četiri prestižne akademije nauka i umjetnosti.

Potpredsjednik 
je akademik Ljubomir Zuković, doktor književnih nauka. Objavio je 13 knjiga i više desetina naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima i zbornicima.

Potpredsjednik 
je akademik Vaskrsija Janjić, doktor poljoprivrednih nauka. Objavio je 30 monografija i knjiga, i više radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima.

Generalni sekretar 
je akademik Dragoljub Mirjanić, doktor prirodno-matematičkih nauka (fizika). Akademik Mirjanić je objavio 196 naučna i 23 stručna rada u domaćim i stranim časopisima, od kojih 6 monografija.

Predsjedništvo sačinjavaju:

 • akademik Rajko Kuzmanović,
 • akademik Ljubomir Zuković,
 • akademik Vaskrsija Janjić,
 • akademik Dragoljub Mirjanić,
 • akademik Dragan Danelišan, 
 • akademik Drago Branković,
 • akademik Branko Škundrić,
 • akademik Aleksa Buha i
 • prof. dr Branko Letić, dopisni član,

U rukovodstvu Akademije, od osnivanja do danas, bili su:

​1. predsjednici Akademije:

 • akademik Petar Mandić,
 • akademik Slavko Leovac,
 • akademik Veselin Perić,
 • akademik Milan Vasić i
 • akademik Rajko Kuzmanović

2.  potpredsjednici Akademije:

 • akademik Slavko Leovac,
 • akademik Veselin Perić,
 • akademik Boriša Starović,
 • akademik Rajko Kuzmanović,
 • akademik Ljubomir Zuković i
 • akademik Vaskrsija Janjić

3.  generalni sekretari Akademije:

 • akademik Vojin Komadina,
 • akademik Boriša Starović i
 • akademik Dragoljub Mirjanić.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab