Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka


Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka ima dvadeset članova: 

 • akademik Dragoljub Mirjanić,
 • akademik Branko Škundrić,
 • akademik Milivoje Nadaždin,
 • akademik Vaskrsija Janjić, 
 • akademik Milinko Šaranović,
 • akademik Jovan Šetrajčić,
 • akademik Ilija Nejkov Namigenčev,
 • akademik Aleksandar Grubić
 • akademik Stane Pejovnik 
 • akademik Filip Govorov Paramonovič,
 • akademik Džerald Polak,
 • akademik Tomislav Pavlović, 
 • akademik Jasmina Vujić, 
 • akademik Dragan Škorić,
 • akademik Gilbert Fajl,
 • prof. dr Neđo Đurić, dopisni član ANURS-a u radnom sastavu,
 • prof. dr Novo Pržulj, dopisni član ANURS-a u radnom sastavu
 • prof. dr Zoran Mitrović, dopisni član ANURS-a u radnom sastavu i 
 • prof. dr Esad Jakupović, dopisni član ANURS-a u radnom sastavu.

Osam članova je u radnom sastavu, jedan je izvan radnog sastava, a jedanaest članova Odjeljenja su inostrani članovi.
Sekretar Odjeljenja je akademik Branko Škundrić, a zamjenik prof. dr Neđo Đurić, dopisni član ANURS-a. 

 
 

Pri Odjeljenju prirodno-matematičkih i tehničkih nauka formirano je šest odbora:

Izdanja odjeljenja prirodno- matematičkih i tehničkih naukaCopyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab