Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Naučno-istraživački projekti odjeljenja prirodno-matematičkih i tehničkih nauka


 • Nanoelektronski materijali – fizička karakterizacija i unapređenje osobina, projekat finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2006).
 • Ispitivanje specifičnosti fizičkih osobina nanoelektronskih materijala, projekat finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije, Vlade Republike Srpske (2007).
 • Provodne i optičke karakteristike nano-dimenzionih kristalnih uzoraka, projekat finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade RS (2009).
 • Gornjokreditni ofioliti iz sjeverne Kozare, projekat finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade RS, 2009.
 • Energetski potencijal vjetra Republike Srpske, tematski projekat, a finansiralo ga je  Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade RS (2009).
 • Provodne i optičke karakteristike nanodimenzionih kristalnih uzoraka, projekat finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade RS (2009).
 • Savremeni materijali za obnovljive izvore energije i biomedicinu, tematski projekat, finansiralo ga Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade RS (2010).
 • Analiza dielektričnih osobina nanostruktura, projekat finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vla¬de RS (2010).
 • Novi materijali za hemijske izvore električne energije, Bilateralna naučno-tehnološka saradnja između BiH i Republike Slovenije (2010−2011).
 • Modelovanje specifičnih osobina nanostrukturnih materijala, projekat finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade RS (2011).
 • Renewable energy sources as model of sustainable development of the countries of West Balkans, UNESCO- participacijski program za 2010−2011.
 • Izrada citiranosti naučnih istraživača u Republici Srpskoj, projekat finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade RS (2011).
 • Geologija planine Prosare, projekat finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije RS.
 • Utvrđivanje usaglašenosti elektoda za ručno elektrolučno zavarivanje sa bitnim zahtjevima koje određuju direktive EU, a sa krajnjim ciljem postavljanja SE znaka na proizvod, „Elvako“ Bijeljina.
 • Utvrđivanje usaglašenosti pokretne naftne pumpe sa bitnim zahtjevima koje određuju direktive EU, a sa krajnjim ciljem postavljanja SE znaka na proizvod, „Elvako“ Bijeljina.
 • Savremeni materijali za obnovljive izvore energije, naučno-tehnološka saradnja BiH i Republike Slovenije za 2012−2013. godinu.
 • Potencijal i ekonomičnost obnovljivih izvora energije, naučno-tehnološka saradnja BiH i Crne Gore za 2012−2013. godinu.
 • Nanotehnološki materijali za upotrebu u tehnici i biomedicini, tematski projekat, Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2012−2013).
 • Ispitivanja energetske efikasnosti fotonaponske solarne elektrane od 2kWp u Republici Srpskoj, tematski projekat, Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2012−2013).
 • Influence of energy efficiency of solar energy on economic and sustainable development for the Western Balkan Region, UNESCO participation programme 2012−2013.
 • Projekat za nabavku opreme – visokorezolucijski naprašivač za pripremu uzoraka za skenirajuću elektronsku mikroskopiju, Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2012).Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab