Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Aktivnosti


Akademija nauka i umjetnosti u stalnom je nastojanju da što više proširi svoje djelovanje  na polju međunarodne/međuakademijske saradnje. 

S tim u vezi, Akademija je uputila pismo prijedloga o saradnji Makedonskoj akademiji nauka i umjetnosti i dobila pozitivan odgovor, a pripreme o potpisivanju formalnog sporazuma o saradnji su u toku. 

Takođe su u toku pripreme za potpisivanje sporazuma o saradnji sa Bugarskom akademijom nauka, Moldavskom akademijom nauka, Češkom akademijom nauka i Slovačkom akademijom nauka.

Poseban akcenat u cilju učestvovanja u međunarodnim naučnim tokovima Akademija je stavila na učlanjivanje u međunarodne naučne asocijacije. Pripremljeno je pismo/aplikacija za prijem naše Akademije u članstvo ALLA-e (ALL EUROPEAN ACADEMY) i u članstvo CEEN –a (Mreže akademija Centralne i Istočne Evrope).

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske primljena je takođe, kao punopravna nacionalna članica, u Međunarodno vijeće za nauku, najstariju naučnu uniju u svijetu.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab