Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Dušan Berić


Dušan Berić

Prof. dr DUŠAN BERIĆ, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, rođen je u Trnovu kod Mrkonjić Grada, 7. januara 1948. godine. Uža naučna oblast – srpska i balkanska istorija od 18. vijeka do 1918. godine. Za dopisnog člana ANURS-a izvan radnog sastava izabran je 4. decembra 2015. godine.

Biografija

Bibliografije

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab