Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Dragan Danelišen


Dragan Danelišen

Akademik DRAGAN DANELIŠEN, redovni profesor u penziji, rođen 14. juna 1941. u Banjoj Luci. Za dopisnog člana u radnom sastavu izabran je 5. septembra 2008, a za redovnog člana 21. decembra 2012. (uža naučna oblast hirurgija i dječja hirurgija).  

Biografija i bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab