Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Novo Pržulj


Novo Pržulj

Dr NOVO PRŽULj, univerzitetski profesor i naučni savetnik Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, rođen 14. januara 1956. u selu Laze, opština Sokolac. Za dopisnog člana u radnom sastavu izabran je 4. decembra 2015. (uža naučna oblast genetika).

Biografija

Biografija i bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab