Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Dragoljub Mirjanić


Dragoljub Mirjanić

Dr DRAGOLjUB MIRJANIĆ, profesor Univerziteta u Banjoj Luci, rođen 2. novembra 1954, Romanovci, Bosanska Gradiška.  Za dopisnog člana izabran je 27. juna 1997, a za redovnog člana 21. juna 2004. godine. Biografija i bibliografija, Ljetopis I-VIII (1996-2004).

Biografija i bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab