Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Branko Škundrić


Branko Škundrić

Dr BRANKO ŠKUNDRIĆ, profesor Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci, u penziji, rođen 10. februara 1934, Sarajevo. Za dopisnog člana izabran je 27. juna 1997, a za redovnog člana 21. juna 2004. godine. Biografija i bibliografija, Ljetopis I-VIII (1996-2004).

Biografija i bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab