Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Haim Hil Aluha


Haim Hil Aluha

Akademik prof. dr HAIM HIL ALUHA, doktor ekonomskih nauka, univerzitetski profesor, (uža naučna oblast poslovno upravljanje). Real Academia de Ciencias Economicas u Financieras, president academician, Via Laietana, 4 despache 91, 0803 Barcelona, Spain, inostrani član od 17.03.2011. godine.

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab