ОДРЖАНА ПРВА СЈЕДНИЦА ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА НАУЧНОГ СКУПА „РЕФОРМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА – ПУТЕВИ И СТРАНПУТИЦЕ“

30.05.2017. 
Прва сједница Организационог одбора научног скупа „Реформа високог образовања – путеви и странпутице“ одржана је 30. маја 2017. године у 12,00 часоца у Академији наука и умјетности Републике Српске.
Одржавање овог скупа предвиђено је заједничким програмом рада за 2017. годину,  који су усвојиле Српска академија наука и уметности и Академија наука и уметности Републике Српске.
Сједницу је отворио академик Рајко Кузмановић, предсједник АНУРС и предложио да се конституише Одбор. За предсједника Организационог одбора изабран је академик Драго Бранковић. Првој сједници присуствовали су чланови АНУРС-а Рајко Кузмановић, Драго Бранковић, Драгољуб Мирјанић, Васкрсија Јањић, Снежана Савић и Есад Јакуповић, чланови САНУ-а Душан Теодоровић и Владица Цветковић, те ректор Универзитета у Источном Сарајеву проф. др Радослав Грујић.
На овој сједници Одбор је утврдио да се скуп одржи у Бањој Луци у другој половини новембра 2017. године. Такође су утврђени радни наслови за области које ће бити обухваћене скупом: Мрежа високог образовања, Финансирање високог образовања, Положај науке у високом образовању, Кадровска политика, Модели организовања и аутономија високог образовања.
Закључено је да ће након одржавања скупа сви радови, са сажецима на енглеском језику, бити објављени у зборнику радова.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб