Међуакадемијска сарадња


Академија наука и умјетности отворена је за све видове научне сарадње са другим Академијама и сличним научним, истраживачким и умјетничким институцијама из свијета. Битан задатак Академије јесте размјена научних и умјетничких достигнућа у региону и шире, јер сматрамо да се само на тај начин може допринијети развоју науке и умјетности којима националне границе не смију представљати препреку. 

Чланови Академије наука и умјетности Републике Српске истакнути су научни и умјетнички радници и дјелују не само на нашим просторима, већ и у цијелом свијету. Одржали су многобројна предавања на свјетски познатим универзитетима, радови су им публиковани у страним часописима, укључени су у рад на међународним пројектима.  Један број чланова Академије чланови су и других академија: Српске академије наука и уметности, Свјетске академије наука и умјетности (WAAS), Црногорске академије наука и умјетности, Балканске академије наука.

Академија има склопљене споразуме о сарадњи  са више Академија из региона и свијета. Склопљени споразуми представљају полазну основу за низ заједничких активности из свих области науке. Сарадња се одвија у оквиру заједничких научноистраживачких пројеката, размјени научника и истраживача, публиковању резултата заједничких истраживања, учествовању на манифестацијама међународног карактера у организацији наше Академије и других академија из свијета. 

Склопљени су споразуми о сарадњи са: 

  • Међунационалном академијом хуманитарних и природних наука Кнежева Шчербатових (МАГЕН). Споразум је потписан приликом дводневне радне посјете делегације МАГЕН  Академији наука и умјетности Републике Српске у децембру 2001. године;
  • Руском академијом наука и умјетности. Споразум и протокол о сарадњи потписани су наизмјенично у Руској академији наука и Академији наука и умјетности Републике Српске у јуну мјесецу 2006. године;
  • Црногорском академијом наука и умјетности. Споразум је потписан у Подгорици у новембру 2006. године приликом дводневне посјете предсједника АНУРС академика Рајка Кузмановића, генералног секретара АНУРС академика Драгољуба Мирјанића и члана Предсједништва АНУРС академика Веселина Перића Црногорској академији наука и умјетности.
  • Склопљен је споразум о проширењу сарадње са Српском академијом наука и уметности приликом посјете делагације АНУРС-а Српској академији наука и уметности у марту 2006. године.
  • Академија наука и умјетности од 2008. године учествује у раду Мреже академије централне и источне Европе, која је основана у оквиру Европске академије наука и умјетности из Салзбурга.
  • Академија наука и умјетности примљена је у чланство Међународног вијећа за науку 2009. године, у својству националне чланице.
  • Склопљен је споразум о сарадњи са Шпанском краљевском академијом за економију и финансије 2009. године.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб