Чланови


Зоран Митровић


Зоран Митровић

Проф. др ЗОРАН МИТРОВИЋ, редовни професор Електротехничког факултета Универзи-тета у Бањој Луци, рођен 14. јануара 1969. у Добоју. Ужа научна област − математичка анализа и примjeне. За дописног члана у радном саставу АНУРС-а изабран је 4. децембра 2015. 

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб