Чланови


Драго Бранковић


Драго Бранковић

Академик ДРАГО БРАНКОВИЋ (ужа научна област - савремени токови у педагогији, домети дидактичких теорија), Филозофски факултет, Бања Лука. Дописни члан у радном саставу од 5.септембра 2008, а редовни члан у радном саставу од 21. децембра 2012. године.
Секретар је одјељења друштвених наука.

Биографија и извод из библиографије

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб