Академија наука и умјетности Републике Српске


Скупштина Академије
Предсједништво
Предсједник Академије
Извршни одбор Предсједништва

Контакт Галерија

savremeniMaterijali.info
 
Почетна страница > Управљање академијом > Извршни одбор Предсједништва
Извршни одбор Предсједништва

Извршни одбор Предсједништва Академије је извршни орган Предсједништва.


Извршни одбор Предсједништва сачињавају:
 • предсједник Академије,
 • потпредсједници и
 • генерални секретар Академије.

Потпредсједници Академије
Академија има два потпредсједника. Потпредсједници Академије помажу предсједнику Академије у обављању послова из његове надлежности.

Генерални секретар Академије

У оквиру својих надлежности генерални секретар Академије:
 • организује и усклађује извршавање одлука и закључака Скупштине, Предсједништва и Извршног одбора,
 • организује припремање материјала за сједнице Скупштине, Предсједништва и Извршног одбора,
 • усклађује рад секретара одјељења и предсједника одбора, комисија и других тијела Академије,
 • стара се о академијиним изда њима и одговорни је уредник издања Академије,
 • помоћни је наредбодавац за извршење финансијског плана Академије и њених фондова,
 • има и друга права и обавезе у складу са Статутом и одлукама Извршног одбора и Предсједништва Академије.

Извршни одбор Предсједништва
:
 • извршава одлуке и закључке Предсједништва и одлуке Скупштине које му повјери Предсједништво,
 • обавља све текуће послове и послове за које га Предсједништво овласти,
 • стара се о правилном утрошку финансијских средстава и о коришћењу имовине Академије,
 • подноси приједлоге одлука и закључака Предсједништву и Скупштини,
 • прати рад одбора, комисија и других научних јединица и служби Академије,
 • рјешава питања која су му дата у надлежност овим Статутом и општим актима Академије или одлукама Скупжтине и Предсједнижтва.Штампај

2017© btgport.net